Staf Pengajar

TU IAN

 

Nama: Silvia Megazarti,S.Sos

Peddk.Terakhir: Sarjana /S1

Jabatan:Petugas Administrasi JUR IAN

 

 

 

  

 

Staf Pengajar Jurusan IAN

 

 

 

No.

 

 

N a m a/NIP

 

Fungsional/Pangkat/Golongan

 

Foto

 

1.

Prof. Dasman Lanin,M.Pd, Ph.D

19570416 198602 1 001

Guru Besar/Pembina Utama Muda,IV/c

 

2.

Drs.Syamsir,M.Si, Ph.D

19630401 198903 1 003

Lektor Kepala/Pembina Utama Muda,IV/c

 

3.

Drs.M.Fachri Adnan, M.Si

19581017 198503 1 001

Lektor Kepala/Pembina Tk.I,IV/b

 

4.

Drs.Yasril Yunus,M.Si

19531017 198211 1 002

Lektor Kepala/Pembina utama Muda, IV/c

 

5.

Drs.Karjuni DT.Maani,M.Si

19630617 198903 1  003

Lektor Kepala/Pembina Tk.I, IV/a

 

6.

Aldri Frinaldi,SH,M.Hum, Ph.D

19700212 199802 1 001

Lektor Kepala/Pembina,IV/a

 

7.

AfrivaKhaidir, SH,M.Hum, MAPA,Ph.D

19660411 199003 1 002

Lektor Kepala /Pembina, IV/a

 

8.

Dra.Jumiati, M.Si

19621109 198602 2 001

Lektor /Penata Tk.I,III/d

 

9.

Dr. Dasril , M.Ag

19580422 198703 1 003

Lektor /Penata,III/c

 

 

10.

Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D

19640208 199003 2 001

Lektor  Kepala/Penata,III/c

 

11.

Drs.Nurman.S,M.Si

19590409 198503 1 002

Lektor /Penata,III/c

 
       

13.

Rahmadani Yusran,S.S.os,M.Si

19730927 200501 1 004

Lektor/Penata Tk.I,III/c

 

14.

Susi Fitria Dewi,S.Sos,M.Si, Ph.D

19770916 200501 2 002

Asisten Ahli/Penata Muda Tk.I,III/b

 

15.

Lince Magriasti,S.IP,M.Si

19800112 200604 2 001

Lektor/Penata Muda Tk.I, III/c

 

16.

Hasbullah Malau,S.Sos,M.Si

19750715 200801 1 012

Asisten Ahli /Penata ,III/c

 

17.

Adil Mubarak, S.IP, M.Si

197901082009121003

Asisten Ahli/Penata Muda Tk.IIII/b

 

18.

Siska Sasmita,S.IP, MPA

19811229 200604 2 002

Lektor /Penata Muda TK.I,III/b

 

19.

 

Nora Eka Putri,S.IP, M.Si

19850312 200812 2 006

Lektor/Penata Muda ,III/b

 

20.

Zikri Alhadi,S.IP,M.A

19840606 200812 1 003

Asisten ahli/Penata Muda ,III/a

 

Jurusan IAN

 

 
Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D

 Jabatan: Ketua Jurusan

  DNora Eka Putri, S.IP, M.Si,

 Jabatan: Sekretaris Jurusan

 

 

 

Friday the 16th. Affiliate Network Reviews. FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG ADMIN IT : INFO@FIS.UNP.AC.ID / RUDMAHES@UNP.AC.ID
Copyright 2012

©